Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Koordinátor regionálneho značenia

Systém regionálneho značenia v regióne Pohronie zabezpečuje a koordinuje Občianske združenie Žiarska kotlina, ktoré je majiteľom značky.

Ako jediný subjekt udeľuje a odoberá práva na užívanie značky:

  • o udelení práv rozhoduje výlučne na základe stanoviska Certifikačnej komisie;
  • o odobratí práv rozhoduje na základe rozhodnutia Certifikačnej komisie alebo na základe porušenia zmluvných podmienok medzi majiteľom práv a subjektom, ktorému boli práva na užívanie značky udelené;
  • zverejňuje zoznam subjektov, ktorým sú udelené alebo odobraté práva na užívanie značky;
  • aktualizuje zásady pre udelenie a užívanie značky, certifikačné kritériá a zabezpečuje ich dostupnosť na internetových stránkach www.produktpohronie.sk,  www.ziarskakotlina.sk;
  • zodpovedá za transparentnosť postupu pri udeľovaní značky;
  • poskytuje informácie držiteľom práv na užívanie značky a záujemcom o užívanie značky;
  • komunikuje so subjektami, ktoré prispievajú k propagácii značky a predaju značených výrobkov/produktov/služieb;
  • zabezpečuje kontrolu plnenia zásad pre užívanie značky, certifikačných kritérií, ako aj ostatných zmluvných podmienok používateľmi značky.

 
Ako sa Vám páči naša stránka?
 
 
63%

 
 
 
13%

 
 
 
25%

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka