Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pre záujemcov o značku

Postup pri získaní regionálnej značky:

 • Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie značky 
  Koordinátor regionálneho značenia vyhlási výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky “regionálny produkt Pohronie”, a to podľa potreby (spravidla 2 x ročne).
 • Predloženie žiadosti o udelenie značky
  Záujemca o získanie značky predloží koordinátorovi žiadosť o udelenie značky spolu so vzorkou výrobku/výrokov alebo ho/ich vhodných spôsobom zdokumentuje. V prípade služieb certifikačná komisia posudzuje službu  priamo u poskytovateľa služby.
 • Posúdenie splnenia kritérií pre udelenie značky
  Certifikačná komisia posúdi všetky predložené žiadosti a rozhodne o pridelení, resp. nepridelení regionálnej značky na základe splnenia certifikačných kritérií.
 • Odovzdanie certifikátov o pridelení značky 
  Koordinátor regionálneho značenia odovzdá úspešným záujemcom certifikát o udelení značky a materiály potrebné pre používanie značky. Platnosť certifikátu je 2 roky od jeho vydania.
 • Používanie značky 
  Výrobca alebo poskytovateľ služby garantuje v dobe platnosti nepretržité plnenie kritérií pre udelenie značky.

Po udelení značky výrobca alebo poskytovateľ zabezpečí, aby bol jeho produkt označený:

 • začlenením loga značky do etikety alebo na obal výrobku
 • označením produktu alebo jeho obalu samolepkou alebo visačkou s logom značky
 • v prípade výrobkov, ktoré sa nedajú jednotlivo značiť (napr. pečivo), ako aj v prípade služieb, budú spôsob a podmienky značenia ustanovené individuálne po dohode koordinátora s výrobcom alebo poskytovateľom služby (napr. označením predajného pultu či regálu, označením prevádzky a pod.)

Spoločné propagačné aktivity:

 • vytvorenie jednotnej marketingovej stratégie
 • prezentácia v médiách na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
 • vytvorenie katalógu výrobkov 
 • vytvorenie informačného letáku a ďalších tlačených informačných materiálov
 • webová prezentácia

 

 


 
Ako sa Vám páči naša stránka?
 
 
63%

 
 
 
13%

 
 
 
25%

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka